Вечер на Лофотенских островах, Норвегия

Вечер на Лофотенских островах, Норвегия

Вечер на Лофотенских островах, Норвегия